Tietoa meistä

Mika Pennanen

Mika Pennanen on Spine Performance Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja. Hän kuvaa itseään itseoppineeksi eksistentiaaliseksi filosofiksi, jolla on vahva stoalainen pohja.

Mika toteuttaa itse Spine Performancen ideologiaa omassa elämässään ja kehittää itseään lakkaamatta mm. lukemalla ja opiskelemalla paljon. Tämän sivun lopusta löytyy lista kirjoista, joita hän suosittelee luettavaksi. Kaikki, mitä Mika opettaa, perustuu kirjoitettuun, monesta eri lähteestä koottuun tutkittuun ja perusteltuun tietoon.

Mika valmentaa itse edelleen lajitaitoleireillä, mutta myös luennoi eri aiheista niin valmentajille, urheilijoille kuin urheilijoiden kotiväellekin. Lisäksi hän toimii puhujana mm. itsensä kehittämisessä sekä stressinhallinnassa.

Mikalla on useita arvokisamitaleja SM-, PM-, EM- ja MM-kilpailuista kilpacheerleadingista, paristunteista, uimahypyistä ja pellehypyistä. Lisäksi hän on mm. stressinhallintavalmentaja®.

kilpacheerleading valmennus Helsinki

Spine Performance

Spine Performancen toiminta on lähtenyt liikkeelle siitä, että Mika halusi jakaa omaa tietotaitoaan kilpacheerleadingistä muillekin. Toiminta on laajentunut vuosien aikana ja kehittyy jatkuvasti.

Kilpacheerleading-leireistä toiminta on siirtynyt ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Pelkät vankat lajitaidot eivät riitä, jos urheilijoiden halutaan saavuttavan paras mahdollinen suoritus. Urheilijoita ei myöskään nähdä vain urheilijoina, vaan ihmisinä, joilla on elämä urheilun ulkopuolellakin.

Jotta urheilija voi olla hyvä, tulee hänen voida ihmisenä hyvin. Tämän saavuttamiseksi Spine Performancen valmennusideologiassa keskitytään lajitaitojen lisäksi kertomaan urheilijoille terveellisistä elämäntavoista, oikeanlaisista valinnoista halutun tavoitteen saavuttamiseksi sekä myös psyykkisen kuormituksen hallinnasta.

Arvomme

Spine Performancella kehotetaan jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Toimintaan osallistujilla tulee olla avoin mieli ja ennakkoluuloton asenne. Valmentajilta saa kysyä, heitä saa haastaa ja heille saa esittää omia mielipiteitä. Haasteet ovat elämän suola ja aina voi tehdä ja oppia jotain uutta. Oppimalla kehitetään omaa itseä sekä sitä kautta myös ympäristö kehittyy.

Toiminnassamme käytännössä kannustetaan ja tuetaan työntekijöitä kehittämään ja kouluttamaan itseään omien kiinnostustensa mukaan. Pyrimme myös pitämään avoimen ilmapiirin, jossa kaikki työntekijät saavat osallistua Spinen kehittämiseen; toimintatapoja ja suunnitelmia saa kritisoida, ehdottaa ja kyseenalaistaa työasemasta riippumatta kuka tahansa ja kertoa mielipiteensä suoraan ja avoimesti. Avoimuuteen kannustetaan ja siitä palkitaan; virheitä ei pelätä, vaan niistä opitaan. Kannustamme ja opetamme valmennettavia oma-aloitteisuuteen ja analysoimaan sekä ajattelemaan itse tekemisiään. Samalla kunnioittavasti toivomme valmentajien ja valmennettavien välille vuorovaikutusta sekä kehotamme haastamaan valmentajien näkemyksiä ja ohjeita. Todellinen oppiminen ja kehittyminen vaatii ymmärrystä.

Spinen ohjausfilosofiassa kaikki on perusteltua. Asioita tehdään syystä ja ne perustellaan ja selitetään mahdollisimman ymmärrettävästi, jotta tieto menee perille ja välittyy tehokkaasti eteenpäin.
Spine Performancen toiminta toteutuu korkealla ja kiistämättömällä laadulla, ammattitaitoisesti, pitkäjänteisesti, varmuudella ja luotettavuudella.

Käytännössä laatu kaikessa tekemisessä on yrityksen toiminnan sielu ja maineen perusta. Valmennus, osaaminen, tietotaito, asiakaspalvelu ja kommunikaatio tulee aina pitää parhaalla mahdollisella tasolla ja sitä tulee kehittää jatkuvasti entistä paremmaksi. Laadun tulee näkyä sekä yrityksen ulkoisessa että sisäisessä toiminnassa ja erityisesti myös työn tuloksissa. Asiakkaiden huipputason osaaminen, taidot, kilpailutulokset, kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä positiivinen suhtautuminen ja suhde elämään ja Spine Performanceen ovat parasta mainosta yrityksen osaamisesta ja toimivat samalla kiistämättömänä todistuksena Spinen ammattitaidoista.

Epäonnistumisista tai huonoista päivistä ei masennuta, vaan niistä otetaan opiksi ja jatketaan entistä vahvempana

Vähimmäisvaatimuksena on, että asiakas tietää tarkalleen, mitä Spine Performancelta saa ja yrityksen tulee ylittää ne odotukset.Spine Performancen ydinajatuksia on tavoitteellisuus, päättäväisyys ja sitoutuneisuus.

Käytännössä ilman toimintaa ja sitoutuneisuutta ei saavuteta tavoitteita. Spine Performancen yrityksenä on jatkuvasti tehtävä kaikkensa, jotta toiminta kehittyy, työntekijät viihtyvät ja asiakkaat haluavat jatkaa yhteistyötä Spinen kanssa. 

Työntekijöiden on sitouduttava kehittämään itseään, rakentamaan yritystä sen arvojen ja tavoitteiden mukaan ja tarjoamaan parastaan asiakkaille.

Sitoutuneisuus ja progressiivisuus – yhdessä korkean laadun kanssa – ylipäätään ovat Spine Performancen valmennusfilosofian kulmakivi, joka pyritään iskostamaan asiakkaille. Se takaa kehityksen ja turvallisen oppimisen, mutta edellyttää myös asiakkailta pitkäjänteisyyttä ja vastuunkantoa tekemisistään. Yleisesti millään asialla ei ole merkitystä, jos se jää vain puheiden tai ajatuksen tasolle, eikä sen eteen tehdä konkreettista työtä.
Spine Performancella pyritään vastuulliseen toimintaan, joka johtaa molemminpuoliseen, ansaittuun kunnioitukseen. Emme oleta asiakkaan kunnioittavan meitä automaattisesti, vaan kunnioitus tulee ansaita. Olemme aktiivisia, vastuullisia, ystävällisiä, oikeudenmukaisia, rehellisiä ja toimimme yleisesti reilusti ja hyvän käytöksen mukaisesti. Esimerkkinä ja esikuvana oleminen ja toimiminen valmentajana, urheilijana, yrityksenä ja kaikissa muissakin rooleissa on tavoitteemme.

Tiivistetysti toteutamme käytännössä ”tee niin kuin haluaisit muiden tekevän” -ajatusta.

Spine Performance on hierarkialtaan hyvin matala organisaatio eli kaikki työtehtävästä riippumatta ovat samalla viivalla, kaikkia kuunnellaan, ja kaikkien oletetaan ja toivotaan antavan panoksensa yrityksen kehityksen eteen sekä avoimesti kertovan ajatuksistaan ja mielipiteistään. Työtehtävä tai muu rooli ei määritä ihmisen arvoa. Tarkoitus on säilyttää kannustava, positiivisesti konfliktoiva, haastava ja ystävällinen ilmapiiri, jossa kaikki voivat kokea olevansa tärkeitä ja viihtyä kuin kotonaan. Kommunikointi ja palautteen antaminen pidetään mahdollisimman suorana ja rehellisenä joka suuntaan; esimerkiksi ”johtoporras” on suoraan kenen tahansa työntekijän tavoitettavissa puhelimitse asiasta riippumatta. Arvostus ja saavutukset ansaitaan oman tekojen ja asenteen kautta taustasta riippumatta.

Asiakkaat eli valmennettavat kohdataan toisien työntekijöiden tavoin vertaisina, eikä heitä kohdella koskaan osaamattomina tai millään tavalla huonompina tai heikompina ihmisinä. Heidän näkemyksiään ja palautteitaan kuunnellaan tarkasti ja niihin reagoidaan tarvittaessa. Kaikilta voi ja pitää oppia. Yhteistyö ei pääty vain maksettuun ohjaukseen, vaan vapaamuotoinen yhteistyö ja yhteydenpito on kannustettavaa. Pyrimme luomaan pitkäkestoisia kumppanuus- ja asiakassuhteita, joista on hyötyä sekä asiakkaalle että yritykselle myös puhtaan liiketoiminnallisen näkemyksen ulkopuolelta ihmisten hyvinvointina. Palaute kumpaankin suuntaan on oltava rehellistä ja avointa.

Kirjallisuutta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ota yhteyttä