Palvelut

Hyvinvointi avainasemassa

Jotta urheilija voi olla hyvä, tulee hänen voida ihmisenä hyvin.

Spine Performancen valmennusideologiassa keskitytään lajitaitojen lisäksi kertomaan urheilijoille terveellisistä elämäntavoista, oikeanlaisista valinnoista halutun tavoitteen saavuttamiseksi sekä psyykkisen kuormituksen hallinnasta. Voit lukea täältä lisää yrityksestämme ja arvoistamme.

hyvinvointivalmennus ja muut palvelut

Palvelut


Ensi kauden leirit on nyt varattavissa. 

Otathan kaikissa leireihin liittyvissä kysymyksissä yhteyttä info@spineperformance.fi.

Leirien varauslomake löytyy täältä.

Kilpacheerleading-valmennus

Kilpacheerleading-valmennusta kaikilla tasoilla, ammattitaidolla ja laadukkaasti.

Valmennus toteutetaan pääsääntöisesti leirimuotoisena seuran ja osallistuvan joukkueen toiveita kuunnellen ja tavoitteet huomioon ottaen. Valmennuksessa keskitytään kehittymiseen niin yksilöinä kuin joukkueena. Päämääränä on saavuttaa leirin tavoitteet. Sovellamme urheilija- ja valmentajalähtöistä valmennusta tilanteen vaatimalla tavalla.

Leirimme ovat lähtökohtaisesti fyysisesti ja henkisesti vaativia, joukkueen tason ja urheilijoiden iän huomioiden.

Spine Performancen valmentajat ovat kokeneita lajivalmentajia, joilla on jatkuva halu oppia lisää lajista ja viedä sitä eteenpäin. Valmentajat haluavat kehittää joukkueita ja nostaa lajin, joukkueiden sekä urheilijoiden tasoa. Monella Spine Performancen valmentajalla on myös arvokisamitaleja. Leirin valmentaja valitaan leirin tavoitteiden mukaisesti. Eri valmentajilla on eri vahvuusalueet.

Suosittelemme, että joukkueelle tilataan leirikokonaisuus, jossa eri leirit painottuvat eri aihealueisiin.

Esimerkkejä leirien teemoista: Uudet taidot ja variaatiot, paristuntit, ryhmästuntit, pyramidit, koregrafia, clean up, akrobatia

Leireiltä kerätään palaute, joka huomioidaan seuraavaa leiriä suunniteltaessa. Tiedot leireistä siirtyvät Spine Performancen sisällä tarvittavissa määrin valmentajille niin, että vaikka seuraavalla leirillä olisi eri vahvuusalueen valmentaja, tietää hän joukkueen tilanteen, vahvuudet ja haasteet.

Akrobatiavalmennus

Akrobatian hyödyt ovat cheerleadingissa kiistattomat, sillä se kehittää mm. avaruudellista hahmotuskykyä, fysiikkaa sekä kehonhallintaa. Näistä taidoista on akrobatiaosaamisen lisäksi erityistä hyötyä esimerkiksi heitoissa ja akrobaattisten stunttien harjoittelussa. Itseluottamus ja oman kehon hallinta on avainasemassa niin akrobatiassa kuin koko cheerleadingissa.

Tavoitteena on kehittää urheilijoita kokonaisvaltaisina yksilöinä, jotka pystyvät monipuolisesti hyödyntämään akrobatiataitoja kaikessa harjoittelussaan. Liian usein akrobatiaan liittyy pelkotiloja yksittäisiä tai useampia liikkeitä kohtaan. Tämä tekee harjoitteiden ja liikkeiden tekemisestä sekä harjoittelusta riskialtista. Akrobatiaharjoittelu tarvitsee aktiivista ja kokonaisvaltaista panostusta ja se tukee myös muuta lajiharjoittelua.

Spine Performancen akrobatiavalmentajat tulevat telinevoimistelun puolelta. Telinevoimistelussa akrobatia ja sen harjoittelu on korkeimmalla mahdollisella tasolla. Heillä on viimeisin tieto sekä laaja repertuaari valmentaa, viedä urheilijoita eteenpäin sekä kehittää akrobatiaharjoittelua cheerleadingin puolella.

Turvallinen tekeminen, luotettava valmennusympäristö sekä maksimaalisen kehityksen mahdollistaminen on meille kaikille tärkeää!


Akrobatiavalmennuksen voi toteuttaa osana leirikokonaisuutta tai yksittäisenä leirinä. Emme toteuta samalle leirille sekä stuntteja että akrobatiaa.

Hyvinvointivalmennus

Tulossa myöhemmin.

Koreografia

Meiltä voi tilata joukkueelle tai pienryhmälle valmiin koreografian. Lisäksi voimme konsultoida joukkueen omaa koreografiaa ammattitaidolla ja vankalla kokemuksella.  

Spine Performancella työskentelee valmentajia, joilla on koreografian teosta laaja, monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä osaaminen kaikilta leveleiltä. Me emme kangistu kaavoihin, vaan pyrimme tekemään luovia, menestyviä ja mielenkiintoisia koreografioita.

Luennot

Menestyvä urheilija on kokonaisuus, jonka tulee voida hyvin laajan urheilullisen osaamisen lisäksi. Spine Performance kouluttaa lajiharjoittelun lisäksi myös luennoilla niin valmentajia, urheilijoita kuin huoltajiakin. 

Vuorovaikutukselliset luennot voivat painottua esimerkiksi urheilullisiin elämäntapoihin, kilpailuihin valmistautumiseen, itsetuntoon ja itsevarmuuteen, stressinhallintaan tai urheilijan tukemiseen.

Luentoja voidaan toteuttaa niin lajileirien yhteydessä kuin erillisenä tapaamisena. Suosittelemme ensisijaisesti luentoja kasvotusten, mutta tarvittaessa myös etäluennot onnistuvat.

Seuratoiminnan konsultointi

Menestyvien joukkueiden edellytys on laadukas seuratoiminta. Spine Performance tarjoaa konsultointia seuroille toiminnan kehittämiseksi kohti hyvinvoivia joukkueita, valmentajia ja yksilöitä.